September 4, 2018 Politics 0

KPV LV at Carnikava

Zane Bērziņa, Sigita Cīrule-Pāne, Sigita Olbačevska, Sofija Grinvalde, Artūrs Kļaviņš, Sigita Olbačevska, Sofija Grinvalde, Roberts Spručs, Artūrs Kļaviņš and others.